Auto šlola Val

Test 1 – Prva pomoć

Svako pitanje ima samo jedan tačan odgovor.