Auto šlola Val

Testovi za B kategoriju

Test ima 40 pitanja raspoređenih po oblastima: 20 pitanja oblast I – teorija,  10 pitanja oblast II – znakovi, 10 pitanja oblast III – raskrsnice. Neka pitanja imaju više tačnih odgovora.

Za prolaz potrebno: 108

Pitanja su pripremljena po Zakonu koji je stupio na snagu 1.9.2021. godine.