Auto šlola Val

Test 5 – C kategorija

Obratite pažnju, na nekim mjestima imate više tačnih odgovora. Obavezno je unijeti sve tačne odgovore kako bi Vam se računali bodovi.