Auto šlola Val

Test 7 – Prva pomoć

Svako pitanje ima samo jedan tačan odgovor.