Auto šlola Val

Test 10 – Prva pomoć

Svako pitanje ima samo jedan tačan odgovor.